Wie is TOOOS?

esther-cartoon2

TOOOS is de naam waaronder developer Esther Ton op freelance basis web-projecten uitvoert.

OVER ESTHER

"Ik heb een informatica achtergrond (Bachelor Technische Informatica aan de HHS en een Master Computer Science aan de TU Delft) en interesseer me in software development en informatie beveiliging. Sinds 2007 ben ik aan het werk als freelancer.

Het is leuk om breed bezig te zijn, soms met design, maar meestal met implementatie van websites en het ontwikkelen van maatwerk (web)applicaties. Bij nieuwe projecten bekijk ik met klanten wat zij willen en wat er mogelijk is. Dit kan maatwerk zijn, maar ook een implementatie van een open source project, aangepast op de klant zijn wensen en budget."